Интернет на всё
Абонентская плата
Количество трафика в пакете
Количество минут в пакете
Количество SMS в пакете
Рекомендуем!
Яркий бизнес за 300
300 ₽/мес
Яркий бизнес за 500
500 ₽/мес
Яркий бизнес за 900
900 ₽/мес
Яркий бизнес за 1200
1200 ₽/мес
Яркий бизнес за 2000
2000 ₽/мес
300 ₽/мес
500 ₽/мес
900 ₽/мес
1200 ₽/мес
2000 ₽/мес
10 ГБ
25 ГБ
35 ГБ
50 ГБ
Безлимит
400 мин.
800 мин.
1500 мин.
3000 мин.
5 000 мин.
100
500
1000
1000
1000